Novela daňového řádu - až překvapivě vstřícná?

Ani ne týden po té, co poslanci nedokázali o dva hlasy přehlasovat veto senátu vůči původnímu návrhu, schválila vláda upravenou novelu daňového řádu. Oproti předchozí kontroverzní verzi do ní byla zapracována většina připomínek Komory daňových poradců a stala se tak mnohem vstřícnější vůči daňovým subjektům. Jako hlavní záměr novely je uváděna elektronizace daní a zjednodušení komunikace se správcem daně, což by měla být realizováno prostřednictvím projektu "MOJE DANĚ". To však není jediná změna, kterou má novela přinést. Stručně si tedy shrňme hlavní body nového znění novely:

  • zaveden institut zálohy na daňový odpočet (správce daně nemá právo zadržovat celý odpočet daňového subjektu, pokud rozporuje pouze jeho část)
  • zachování lhůty 30 dní pro vrácení odpočtu (původní návrh počítal s prodloužením na 45 dní)
  • zachována tolerační doba 5 dnů pro pozdní podání přiznání a nově také 3 dny pro pozdní zaplacení daně
  • možnost individuálního prominutí sankce za opožděné podání přiznání
  • dvojnásobný úrok za neoprávněně nařízenou exekuci
  • měsíční prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pokud je podáno elektronicky
  • formát formulářových podání musí být stanoven vyhláškou (nikoliv rozhodnutím IT pracovníka finanční správy)

Účinnost předložené novely daňového řádu je navržena na 1. ledna 2021. Návrh bude nyní projednávat poslanecká sněmovna.