V nedávné době byl publikován rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, podle kterého mají finanční úřady právo si od Policie ČR vyžádat záznamy z kamer (např. informačního systému Automatická kontrola vozidel). Správci daně tak dostali do rukou mocnou zbraň, kterou mohou jednoduše znevěrohodnit nedokonale vedené knihy jízd. Vzhledem k tomu, že vedení knihy jízd je administrativně poměrně náročná záležitost, podnikatelé tuto svou povinnost často zanedbávají a spoléhají na to, že jsou schopni ji v případě potřeby "dodělat zpětně". Pokud se však údaje z knihy jízd neshodují s kamerovým záznamem, důkazní hodnota takovéto knihy jízd se dramaticky snižuje. A protože důkazní břemeno k prokázání nákladů nese daňový subjekt, může mu tato situace přinést značné komplikace.

Co mi hrozí, když kamera auto přistihne mimo trasu pracovní cesty?

Podnikatel/společnost bez průkazné knihy jízd se vystavuje riziku hlavně ve dvou oblastech: DPH (auto neslouží výhradně k ekonomické činnosti) a daně z příjmů (náklady na auto neslouží k dosažení, udržení a zajištění příjmů). Konkrétní příklady možných dopadů:

  • vrácení odpočtu DPH ze zakoupeného vozidla
  • ztráta nároku na odpočet DPH z nákupů souvisejících s vozidlem (PHM, opravy, údržba...)
  • překlasifikace na nedaňový náklad (cestovné, odpisy, PHM...)
  • dodanění příjmu zaměstnance za soukromé užití vozidla (+ sociální a zdravotní pojištění)
  • úroky z prodlení a penále
  • při prokázání úmyslného zavinění se u částek přesahujících 100.000 CZK může jednat o trestný čin krácení daně (trestní sazba 6 měsíců až tři roky vězení)

Jak velké je riziko?

To se velmi těžko odhaduje. Finanční úřady samozřejmě nezačnou plošně kontrolovat všechna auta pro podnikání. V poslední době jsme však zaznamenali zvýšenou frekvenci dotazů FÚ při uplatňování DPH z pořízeného vozidla. Úředníci se často "preventivně" dotazují na ekonomickou činnost, způsob financování či dokonce jestli podnikatelé/jednatelé mají v osobním vlastnictví i jiné vozy.

Jak riziku předcházet?

Nejlepším řešením je pochopitelně pečlivá evidence knihy jízd. V dnešní době může být dobrým pomocníkem satelitní sledování. Na trhu je spousta produktů, které umožňují vést knihu jízd elektronicky na základě údajů z GPS.