Zpracování daňových přiznání

Zpracujeme pro Vás všechny druhy daňových přiznání, hlášení, přehledů i oznámení.

Více informací

Konzultace

Naši daňoví poradci jsou Vám neustále k dispozici pro osobní, telefonické i písemné konzultace Vašich daňových záležitostí.

Více informací

Zastupování před správci daně

Vyřidíme veškerou komunikaci se správci daně a zastoupíme Vás při jednání s nimi.

Více informací
Profesionalita

Každý daňový poradce musel projít náročnými profesními zkouškami, které zaručují komplexní znalost daňových, účetních a jiných relevantních zákonů.

Odklad daňového přiznání

Naši klienti, kterým zpracováváme přiznání k dani z příjmů, mají automaticky tříměsíční odklad termínu pro jeho odevzdání.

Daňová optimalizace

Poradíme Vám, jak využít všech optimalizačních prostředků, abyste na daních nikdy nezaplatili o nic víc, než co podle zákona opravdu musíte.

Pojištění

Jako daňoví poradci musíme mít ze zákona sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout klientovi v souvislosti s výkonem daňového poradenství. V BK CONSULT máme sjednanou pojistku až do výše 10 mil. CZK.

Mlčenlivost

Pro zajištění vzájemné důvěry jsou daňoví poradci, obdobně jako advokáti, povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Mlčenlivost je zachována i pro účely trestního řízení.

Ochrana před správci daně

Dbáme na to, aby správci daně neubírali našim klientům jejich práva, a naopak důsledně plnili své zákonné procesní povinnosti při často nerovném procesu daňových kontrol a jiných jednání.

Zpracování daňových přiznání

Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání, zejména pak k daním z příjmů, k dani z přidané hodnoty, daní silniční, dani z nabytí nemovitosti, dále potom daňová hlášení a oznámení i jiné, zákonem stanovené povinnosti nepeněžité povahy.

V zásadě lze tuto službu rozdělit z hlediska naší garancí naší společnosti na dvě skupiny:

a) Formální zpracování daňového přiznání z údajů, předložených klientem, při kterém přebíráme odpovědnost za správné vyplnění daňového tiskopisu a správné vyčíslení daňové povinnosti. Nezkoumáme však pravdivost a úplnost údajů, předložených klientem, jež jsou podkladem pro výpočet základu daně,

b) Komplexní zpracování daňového přiznání, které zahrnuje kontrolu účetnictví (daňové evidence) klienta z pohledu příslušných daňových a jiných navazujících zákonů, stanovení základu daně, výpočet daně, vyhotovení a podání daňového přiznání a navazujících hlášení. Svoji odpovědnost stvrzujeme podpisem daňového přiznání.

Konzultace

Našim klientům nabízíme konzultace v otázkách všech daní dle příslušných daňových a jiných navazujících zákonů a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Konzultace poskytujeme po dohodě s klienty v našich kancelářích, přímo v provozovně klienta, telefonicky či písemnými stanovisky.

Tato služba mimojiné zahrnuje:

- daňové porady a konzultace
- daňové dohledy prováděné přímo ve firmách
- daňové posouzení a optimalizace obchodních případů
- posouzení daňových dopadů přeměn (fúze, rozdělení, akvizice)
- metodická pomoc při uzavření smluv s vazbou do ekonomiky a daní.

Zastupování před správci daně

Zastupování klienta v daňových záležitostech provádíme na základě plné moci, udělené klientem.

V zásadě poskytujeme dva druhy zastupování:

a) zastupování klienta při řešení konkrétního daňového problému
b) trvalé zastupování, při kterém jsou nám doručovány daňové písemnosti klienta, na které jsme schopni po dohodě s klientem v příslušné lhůtě kvalifikovaně reagovat a jednat v zájmu klienta.

Pokud jste se dostali jste se vlastní chybou, chybou Vaší účetní, či chybami vašich obchodních partnerů do maléru a hrozí Vám doměření daně, obraťte se na nás. Chybují také úředníci finančních úřadů, kteří Vám mohou způsobit nemalé problémy. Nechejte za sebe bojovat odborníky. Našim úkolem je minimalizace dopadů. I následky velkých malérů dokážeme často podstatně snížit.