Vedení účetnictví

Jaké jsou možnosti?

a) Vedení a zpracovávání účetnictví "krabicovým" způsobem "od A do Z"
V praxi tento způsob znamená, že veškeré účetní doklady skládáte do "krabic" případně šanonů. V dohodnutých intervalech nám všechny doklady donesete. V naší kanceláři provedeme zaúčtování všech dokladů a zpracujeme účetní závěrku.

výhody: minimální administrativní náklady
nevýhody: nemáte k dispozici veškerá účetní datu u Vás ve firmě

b) Kombinované vedení účetnictví
Prvotní zpracování účetní agendy provede Váš administrativní zaměstnanec se základními znalostmi účetnictví. Následně přijde náš pracovník, provede kontrolu účtování a vyhotoví účetní závěrku (měsíční, čtvrtletní, roční).

výhody: základní účetní data jsou k dispozici přímo ve firmě
nevýhody: nutnost mít administrativního zaměstnance

c) Kompletní účtování ve Vaší firmě
Náš pracovník dochází do vaší firmy ve stanovených intervalech a na místě zpracovává vaší účetní agendu na vašem PC a software. Frekvence se stanovuje zpočátku odhadem, později upravuje dohodou podle potřeby.

výhody: aktuální účetní data jsou k dispozici přímo ve firmě
nevýhody: vyšší cena za účetní služby

Při volbě mezi třemi shora uvedenými možnostmi hrají největší úlohu tato kritéria:
a) objem účetní agendy
b) náročnost účetních operací
c) komplexnost služby

V případě zájmu Vám rádi navrhneme pro Vás nejvýhodnější systém v závislosti na Vašich podmínkách a možnostech.

Vedení personální a mzdové agendy

 

Tato služba zahrnuje nejen zpracování mezd zaměstnancům klienta a vystavení výplatních lístků, ale i výpočet veškerých odvodů se mzdami souvisejících, vystavení a doručení hlášení o mzdových odvodech a roční mzdovou uzávěrku-vyúčtování daně ze závislé činnosti. Dále potom personální práce, spočívající především v evidenci údajů o zaměstnancích, přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a jiné činnosti ve mzdovém účetnictví, vyžadované zákonem, potřebami zaměstnanců nebo dohodou s klientem, a to vše i v sídle klienta.

Účetní poradenství

 

Tato služba je určena především pracovníkům klientovy účtárny, častým přínosem je i pro management klienta.

Oblíbeným a velmi praktickým způsobem poskytování účetního poradenství je on-line konzultace, při které jsou naši pracovníci kdykoli ochotni poskytnout kvalifikovanou radu v účetní oblasti, a to telefonicky nebo prostřednictvím jiného, klientem zvoleného komunikačního média. Množství závažných omylů a chyb v účetnictví klienta lze tímto způsobem výrazně eliminovat.

Finanční analýzy

 

Pomocí finanční analýzy a vyhodnocení účetních výkazů jsme schopni nezávisle posoudit hospodářskou situaci klienta nebo jím určeného subjektu, případně fyzicky ověřit vybrané údaje vykazované účetnictvím. Součástí hodnotící zprávy mohou být i doporučení cest, vedoucích ke zlepšení hospodářské situace vyhodnocovaného subjektu.

Ostatní služby

 

  • Zpracování metodiky přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví
  • Sestavení vnitropodnikových směrnic (oběh dokladů, odpisové plány, postupy účtování atd.) v návaznosti na ustanovení zákona o účetnictví
  • Zpracování podkladů pro úvěry, půjčky, leasing