Dne 20.8. nabyla účinnosti změna vyhlášky stanovující sazby tuzemského stravného na pracovních cestách a cestovních náhrad. Aktuální hodnoty stravného a průměrných cen pohonných hmot sumarizuje tabulka napravo. Sazba základní náhrady za použití soukromého vozidla ke služebním cestám zůstává neměnná (1,30 CZK/km pro jednostopá a 4,70 CZK/km pro osobní silniční motorová vozidla).

Změna ve stravném však má v praxi ještě jeden zásadní dopad, a sice na zastropování daňové uznatelnosti nákladů na stravenky a stravenkový paušál pro zaměstnance. To je totiž definováno jako 70% horní hranice stravného při pracovní cestě 5-12 hodin. Maximum daňové uznatelnosti nákladu se tedy od 20.8. posouvá z 82,60 Kč na 99,40 Kč za směnu. U stravenek zůstává omezení výše uznatelnosti na 55% z celkové hodnoty stravenek. Daňově nejoptimálnější hodnota stravenky je tak posunuta ze 150 Kč na 180 Kč.