PŘEHLED COVID-19

Připravili jsme pro naše klienty a také pro širší veřejnost následující přehled vládních opatření, relevantních odkazů a našich doporučení v rámci omezení ekonomických dopadů koronavirové pandemie na Českou republiku. 

PODPORA FIREM

Vláda zavedla opatření, jejichž účelem je zmírnění dopadů opatření na boj s koronavirovou epidemií na firmy a podnikatele. Vyhlášeny byly programy na bezúročné úvěry, dochází k odložení či prominutí některých daňových povinností a zasaženým firmám budou z části kompenzovány výdaje na mzdy zaměstnanců.

PODPORA OSVČ

Vláda podpoří částkou 25.000 Kč všechny OSVČ, které nemohou kvůli vládním opatřením provozovat činnost. Dále se na 6 měsíců částečně pozastavila povinnost platby záloh na sociální a zdravotní pojištění. OSVČ také získávají nárok na "Ošetřovné" člena rodiny a přístup k celé řadě dalších podpůrných programů.

OMEZENÍ PROVOZU

Možná řešení při omezení/uzavření provozu firem v důsledku koronavirové pandemie z pracovněprávního hlediska. Přehled situací, na které se vztahuje podpora státu, v podobě kompenzací platů zaměstnanců, v rámci programu "ANTIVIRUS".