COVID-19

Připravili jsme pro naše klienty a také pro širší veřejnost následující přehled vládních opatření, relevantních odkazů a našich doporučení v rámci omezení ekonomických dopadů koronavirové pandemie na Českou republiku.