Update ke koronavirovým opatřením vlády

 
Vláda v souvislosti s dalšími omezeními kvůli pandemi COVID-19 přichází s novými opatřeními pro podporu zasažených podnikatelů:
 
1) Liberační daňový balíček
Došlo k odpuštění sankcí a úroku z prodlení pro některé daňové subjekty (Více informací zde)
2) Odklad EET na 1.1.2023
Odklad povinnosti evidovat tržby v systému EET se týká všech čtyř vln. Dobrovolně lze tržby evidovat i nadále
3) Prodloužení záruk ČMZRB v programu COVID III
Prodloužení časového horizontu programu a povolení záruk mimo provozních i na investiční úvěry. (Více o programu COVID III zde)
4) Obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání (musí projít parlamentem)
Vláda navrhla zákon, kterým by se obnovila podpora 500 Kč/den pro společníky malých s.r.o. a OSVČ, kteří byli zasaženi vládními opateními v době nouzového stavu. Přímá pomoc bude tentokrát výrazně méně plošná než na jaře a více zacílená na podnikatele s činností v bezprostředně uzavřených sektorech ekonomiky.
5) Vyhlášení 2. výzvy programu COVID - Nájemné
Podmínky jsou obdobné jako u první výzvy. Zásadní rozdíl je však v omezení okruhu žadatelů (pouze vyjmenované nejvíce omezené obory podnikání) a ve vypuštění podmínky poskytnutí slevy pronajimatelem. (Více o programu COVID - Nájemné zde)