Od 19. února již není povinné testování zaměstnanců a OSVČ. Případné testy provedené po 18. únoru již nehlaste na samotestovani.uzis.cz

Od 1. 1. 2022 je možné prostřednictvím této aplikace podávat žádosti o příspěvek na podporu provádění samodběrových testů COVID-19. Žádat mohou nejen zaměstnavatelé za provedené testy na svých zaměstnancích, ale i OSVČ za testy provedené na sobě. Zde přinášíme základní shrnutí podmínek programu:

Jak velký je příspěvek?

 • Maximálně 60 Kč včetně DPH za 1 test
 • Na jednoho zaměstnance (včetně těch na dohody o provedení práce a pracovní činnosti) lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč)
 • Časový úsek mezi proplácenými testy musí být dlouhý alespoň 7 dní.

Jak zažádat?

Žádost se podává vždy zpětně za předchozí měsíc prostřednictvím této webové aplikace. V aplikaci je třeba vyplnit aktivační kód, který každému zaměstnavateli přišel do datové schránky (pokud nepřišel, zažádejte o něj zde a nemáte-li datovou schránku informujte se o postupu u své zdravotní pojišťovny). Dále je třeba se v aplikaci zaregistrovat. Fyzická osoba zastupující svého zaměstnavatele zvolí své přihlašovací jméno a heslo, které bude následně používat pro vstup do systému.

Pro vyplnění a odeslání samotné žádosti v aplikaci jsou potřeba tyto podklady:

 • Evidence testů prováděných na zaměstnancích. Doporučujeme údaje vyplnit do této jednoduché excelovské tabulky, ze které je možné požadovaná data nahrát přímo do aplikace.
 • Účetní/daňový doklad za nakoupené testy (test musí být schválený Ministerstvem zdravotnictví)

Které testy nelze vykázat?

 • Nelze vykázat více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval
 • Test za zaměstnance, který nepracuje na jeho pracovišti
 • Test za zaměstnance, který po celou dobu trvání programu vykonává práci na home-office
 • Test za zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.
 • Test za zaměstnance, kteří v době testování doložili negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu.
 • Test za zaměstnance, kteří jsou již očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • Kontrola výše zmíněných podmínek je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven

Pro detailnější informace navštivte oficiální webové stránky programu.