Aktuální informace k programu "Antivirus", jeho podmínky, jak si o něj zažádat apod. naleznete zde

Vzor oznámení překážky na straně zaměstnavatele naleznete zde

Vzor vnitřního předpisu, řešícího částečnou nezaměstnanost naleznete zde

< zpět na rozcestník

1) Uzavření provozu jako důsledek krizového opatření vlády

 

Popis situace:

Nařízením vlády nebo opatřením ministerstva zdravotnictví bylo zaměstnavateli zakázáno prodávat zboží nebo poskytovat služby.

Řešení situace:

a) Jedná se o překážku na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku

nebo

b) V případě dohody s odbory nebo v případě vydání vnitřního předpisu se jedná o překážku na straně zaměstnavatele podle § 209 ZP (částečná nezaměstnanost). Zaměstnanci náleží náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Podpora z programu ANTIVIRUS:

v případě a) A - kompenzace ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně však 39 tis. Kč)

v případě b) B - kompenzace ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně však 29 tis. Kč)

2) Nedostatek práce pro zaměstnance z důvodu poklesu poptávky

 

Popis situace:

U zaměstnavatele došlo k dočasnému omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jeho službách.

Řešení situace:

a) Jedná se o překážku na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku

nebo

b) V případě dohody s odbory nebo v případě vydání vnitřního předpisu se jedná o překážku na straně zaměstnavatele podle § 209 ZP (částečná nezaměstnanost). Zaměstnanci náleží náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Podpora z programu ANTIVIRUS:

obě situace: B - kompenzace ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně však 29 tis. Kč)

 

3) Nedostatek práce pro zaměstnance z důvodu výpadku zásobování ze strany dodavatelů

 

Popis situace:

Zaměstnanci není možno přidělit práci v důsledku výpadku vstupů (dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů).

Řešení situace:

Jedná se o překážku na straně zaměstnavatele podle § 207 písm. a) ZP. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.

Podpora z programu ANTIVIRUS:

B - kompenzace ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně však 29 tis. Kč)

4) Nemožnost přidělit zaměstnanci práci z důvodu nedostatku větší části (aspoň 30 %) zaměstnanců, kteří jsou v karanténě

 

Popis situace:

Zaměstnanci nelze přidělit práci z důvodu nepřítomnosti větší části ostatních zaměstnanců (karanténa, OČR, pracovní neschopnost).

Řešení situace:

Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Podpora z programu ANTIVIRUS:

B - kompenzace ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně však 29 tis. Kč)

5) Nepřítomnost zaměstnance na pracovišti v důsledku jeho karantény

 

Popis situace:

Zaměstnanci byl nařízen pobyt v karanténě.

Řešení situace:

Jedná se o překážku na straně zaměstnance podle §§ 191 a 192 ZP. Zaměstnanci náleží za prvních 14 náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Od 15. dne pobírá zaměstnanec nemocenskou.

Podpora z programu ANTIVIRUS:

A - kompenzace ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně však 39 tis. Kč)

6) Zaměstnanec pracuje z domova

 

Popis situace:

Zaměstnanec vykonává svou práci z domova

Řešení situace:

§ 317 ZP - Je-li to s ohledem na povahu vykonávané práce možné, lze se ve výše uvedených situacích dohodnout na výkonu práce z domova (ne v případě dočasné pracovní neschopnosti). Zaměstnanci je vyplácena mzda za vykonanou práci (náhrada mzdy mu nepřísluší). Konat práci z domova je možné i v karanténě, nebrání-li tomu zdravotní stav zaměstnance a jsou dodržena všechna stanovená omezení.

Podpora z programu ANTIVIRUS:

Nevztahuje se