• Vedení účetnictví

  • Vedení mzdové agendy

  • Účetní poradenství

  • Finanční analýzy

  • Ostatní služby

Vedení účetnictví

 

Jaké jsou možnosti?

a) Vedení a zpracovávání účetnictví “krabicovým” způsobem “od A do Z”
V praxi tento způsob znamená, že veškeré účetní doklady skládáte do “krabic” případně šanonů. V dohodnutých intervalech nám všechny doklady donesete. V naší kanceláři provedeme zaúčtování všech dokladů a zpracujeme účetní závěrku.

výhody: minimální administrativní náklady
nevýhody: nemáte k dispozici veškerá účetní datu u Vás ve firmě

b) Kombinované vedení účetnictví
Prvotní zpracování účetní agendy provede Váš administrativní zaměstnanec se základními znalostmi účetnictví. Následně přijde náš pracovník, provede kontrolu účtování a vyhotoví účetní závěrku (měsíční, čtvrtletní, roční).

výhody: základní účetní data jsou k dispozici přímo ve firmě
nevýhody: nutnost mít administrativního zaměstnance

c) Kompletní účtování ve Vaší firmě
Náš pracovník dochází do vaší firmy ve stanovených intervalech a na místě zpracovává vaší účetní agendu na vašem PC a software. Frekvence se stanovuje zpočátku odhadem, později upravuje dohodou podle potřeby.

výhody: aktuální účetní data jsou k dispozici přímo ve firmě
nevýhody: vyšší cena za účetní služby

Při volbě mezi třemi shora uvedenými možnostmi hrají největší úlohu tato kritéria:
a) objem účetní agendy
b) náročnost účetních operací
c) komplexnost služby

V případě zájmu Vám rádi navrhneme pro Vás nejvýhodnější systém v závislosti na Vašich podmínkách a možnostech.